Analiza ekonomiczna korzystania z wód

Ramowa Dyrektywa Wodna wyraźnie wskazuje na konieczność zastosowania instrumentów ekonomicznych w celu racjonalizacji użytkowania zasobów i wynikających z tego strat w środowisku. Zgodnie z art. 5 i art. 9 oraz załącznikiem III RDW, kraje UE zobowiązane są do opracowania analiz ekonomicznych korzystania z wody dla każdego obszaru dorzecza z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów usług wodnych, a w szczególności zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Analiza zwrotu kosztów wymaga również uwzględnienia kosztów środowiskowych oraz zasobowych. Ponadto, państwa członkowskie mają zapewnić, iż polityka opłat za wodę przewiduje odpowiednie działania zachęcające użytkowników do efektywnego wykorzystania zasobów wodnych i w ten sposób przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych RDW.
Podsumowanie sporządzonych dla danego obszaru dorzecza analiz stanowi element każdego planu gospodarowaniu wodami. W pierwszym cyklu planistycznym takie analizy zostały opracowane i włączone do dokumentów planistycznych dla każdego z dorzeczy. Należy pamiętać, iż właściwe wdrożenie instrumentów ekonomicznych wymaga prowadzenia przemyślanej, ukierunkowanej i długoterminowej polityki w tym zakresie.

x Informujemy, że strona www.rdw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.