Raportowanie

Wdrażanie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej przez wszystkie Państwa Członkowskie UE jest w pewien sposób sprawdzane i nadzorowane przez Komisję Europejską, która zgodnie z art.15 RDW, otrzymuje od każdego z Państw stosowne dokumenty sprawozdawcze:
 

Państwa Członkowskie przekazują kopie planów gospodarowania wodami w dorzeczach i wszystkie kolejne uaktualnienia do Komisji i innych zainteresowanych Państw Członkowskich w ciągu 3 miesięcy od daty ich opublikowania:

     a) dla obszarów dorzeczy znajdujących się całkowicie na terytorium Państwa Członkowskiego, wszystkie plany gospodarowania  
         wodami w dorzeczu obejmujące to terytorium krajowe i opublikowane na podstawie art. 13;
     b) dla międzynarodowych obszarów dorzeczy, część planów gospodarowania wodami w dorzeczach obejmującą przynajmniej 
         terytorium danego Państwa Członkowskiego.

2. Państwa Członkowskie przedkładają podsumowujące sprawozdania z:
      – analiz wymaganych na mocy art. 5; oraz
      – programów monitorowania określonych na mocy art. 8
wykonanych do celów pierwszego planu gospodarowania wodami w dorzeczu w ciągu 3 miesięcy od ich wykonania.

3. Państwa Członkowskie w ciągu trzech lat od opublikowania każdego planu gospodarowania wodami w dorzeczu lub jego uaktualnienia na mocy art. 13 przedkładają sprawozdanie tymczasowe opisujące postęp we wdrażaniu planowanego programu środków.

 

WISE

Wspólny Europejski System Informacji o Środowisku (SEIS), który propaguje zarówno Komisja Europejska jak i Europejska Agencja Środowiska, ma na celu unowocześnienie i uproszczenie dostępności, wymiany oraz wykorzystywania danych i informacji niezbędnych do opracowywania i realizacji polityki w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie z tym podejściem aktualne systemy sprawozdawczości, które mają przeważnie scentralizowany charakter, stopniowo zastępuje się systemami opartymi na dostępie, wymianie i interoperacyjności.

Część systemu SEIS stanowi moduł WISE czyli Europejski System Informacji o Wodzie. System ten dysponuje ogromną ilością danych oraz informacji zgromadzonych na szczeblu Unii Europejskiej pochodzących od różnych instytucji i organów. WISE ma wypełnić wymogi dotyczące realizacji obowiązków w zakresie sprawozdawczości, zawarte m.in. w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

WISE stanowi partnerstwo między Komisją Europejską (Główna Dyrekcja Środowiska, Centrum Wspólnych Badań i Eurostat) i Europejską Agencją Środowiska. Główne role i odpowiedzialności partnerów to:
 

  • Dyrekcja Generalna ds. Środowiska kieruje polityką i strategią Systemu, jak również interfejsem z krajami członkowskimi, przede wszystkim w zakresie zdefiniowania urzędowego zapotrzebowania na raporty pod względem ustawodawstwa europejskiego o wodach. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/water/index.html
  • Europejska Agencja Środowiska jest centrum danych o wodach i hostuje publiczną stronę internetową WISE, której cechą szczególną jest Sekcja Tematów i Danych. Więcej informacji: http://themes.eea.europa.eu/Specific_media/water
  • Centrum Wspólnych Badań (Instytut Środowiska) jest odpowiedzialne za synchronizację danych i opracowało liczne metody, w tym bazę danych ХМВБ2 (CCM2). Więcej informacji: http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/index.htm
  • Eurostat gromadzi dane statystyczne o wodach i zabezpiecza informację dla opracowania sekcji GIS dla WISE, szczególnie gwarantowanie dostępu do INSPIRE. Więcej informacji: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

x Informujemy, że strona www.rdw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.