Warunki referencyjne

Warunki referencyjne oznaczają stan, obecny lub w przeszłości, odzwierciedlający warunki zbliżone do naturalnych oraz niewykazujący lub wykazujący jedynie minimalne zaburzenia na skutek działalności człowieka. Warunki referencyjne stanowią podstawę klasyfikacji stanu ekologicznego wód, będącego miarą odchylenia od stanu naturalnego (referencyjnego), gdzie brak lub bardzo niewielkie odchylenie od stanu naturalnego oznacza bardzo dobry stan ekologiczny.

Warunki referencyjne reprezentowane są przez wartości poszczególnych biologicznych elementów jakości.

W Polsce, do końca 2007 roku wyznaczono warunki referencyjne jedynie dla chlorofilu "a" (rzeki i jeziora, wody przejściowe i przybrzeżne), fitobentosu (rzeki i jeziora), makrofitów (jeziora oraz część typów rzek), co znalazło odzwierciedlenie w załącznikach od 1 do 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1080). Niezależnie od tego stale prowadzone są intensywne prace metodyczne mające na celu wyznaczenie warunków referencyjnych dla pozostałych elementów biologicznych i dla wszystkich kategorii i typów wód, a w ślad za tym wyznaczenie na bazie wyprowadzonych z warunków referencyjnych tzw. współczynników jakości ekologicznej, granic klas stanu ekologicznego. W pracach tych wykorzystywane są głównie dane z Państwowego Monitoringu Środowiska, ale również i dane własne zaangażowanych instytutów i ośrodków naukowych.

Podczas zaplanowanej na 2011 rok nowelizacji rozporządzenia wprowadzone zostaną do niego granice klas dla fitoplanktonu (jeziora, wody przejściowe i przybrzeżne), makrobezkręgowców bentosowych, makroglonów i okrytozalążkowych (wody przejściowe i przybrzeżne) oraz zweryfikowane granice klas dla fitobenotsu w rzekach i jeziorach. W późniejszym terminie zakończone zostaną prace nad makrobezkręgowcami bentosowymi w rzekach i jeziorach, fitoplanktonem rzecznym oraz ichtiofauną (rzeki, jeziora, wody przejściowe).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2008 Nr 162 poz. 1008).

x Informujemy, że strona www.rdw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.