Właściwe władze

Zgodnie z art. 3 Ramowa Dyrektywa Wodna wskazuje, iż Państwa Członkowskie zapewniają odpowiednie uzgodnienia administracyjne, w tym określenie właściwej władzy, w celu stosowania zasad dyrektywy. Zgodnie z zapisami art. 4 Ustawy Prawo wodne, głównymi organami właściwymi w sprawach gospodarki wodnej są: minister właściwy ds. gospodarki wodnej oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponadto, jako organ właściwy ds. gospodarki morskiej wskazany jest Minister Infrastruktury.

Poniżej zestawiono organa właściwe ds. gospodarki wodnej oraz akty prawne, na mocy których powołuje się właściwe władze.

  • Zestawienie organów właściwych ds. gospodarki wodnej
Organ Adres Strona internetowa
Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. +48 22 57 92 900
www.mos.gov.pl
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
tel. +48 22 37 20 210
www.kzgw.gov.pl
Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa
tel. +48 22 630 10 00
www.mi.gov.pl
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa
tel. +48 22 623 10 00
www.minrol.gov.pl
 
  • Zestawienie aktów prawnych powołujących właściwe władze oraz określające ich zakres działania
 
Organ Podstawa prawna
Minister Środowiska Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej Dz. U. Nr 65, poz. 437,
z późn. zm.
Zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska M.P. Nr 92, poz. 789
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska Dz. U. Nr 216, poz. 1606,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
 
Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej Dz. U. Nr 108, poz. 744,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.
Minister Infrastruktury Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej Dz. U. Nr 65, poz. 437,
z późn. zm.
Zarządzenie nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury M. P. Nr 90, poz. 980,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu Dz. U. Nr 216, poz. 1589
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej Dz. U. Nr 65, poz. 437,
z późn. zm.
Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi M. P. Nr 97, poz. 1074
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi Dz. U. Nr 216, poz. 1599,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.
 

W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo wodne w 2005 roku oraz wydaniu rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, Prezes KZGW przejął obowiązki Ministra Środowiska m.in. w zakresie wykonania i opracowania Programu wodno – środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzecza, planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego.
 

x Informujemy, że strona www.rdw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.